+ 86-574 56118361-

EN
Kategoria guztiak

Plastikozko injekzio-moldaketaren zerbitzu-hornitzaile bakarra

Hasiera>Guri buruz>Injekzio Moldea Egin

Injekzio Moldea Egin
Gure enpresan injekzio moldeak egiteko oinarrizko prozesua partekatu nahi dugu:
  Gure enpresan injekzio moldeak egiteko oinarrizko prozesua partekatu nahi dugu:


   1. Products design department provides product information to injection mold design department, injection mold designers complete cost analysis in two working days, and provide to R&D manager.

   2. R&D department release “Mold Making Apply” to plastic injection mold design department after confirmed the project.

   3. Injection mold designers organize relevant personnel to review the project base on the product information, including product structure, mold structure, cooling system, runner, slag, venting, etc.

   4. After eva1uation, injection mold designers begin to design the plastic injection mold, including 3D drawing correction, 3D parting, mold parts assembly drawing, EDM drawing, electrode drawing etc., and organize relevant personnel to eva1uate those drawings, then issue to plastic injection mold making department.

   5. Injection mold makers eva1uate and study the drawings, and order mold materials if there is no objection, otherwise, communicate with the plastic injection mold designers.

   6. Injection mold makers inspect the mold materials in time after the materials arrive to factory, and arrange technicians to do locksmith works, include turning, grinding, milling, screw holes, water carrying hole, center hole, CNC roughing, etc. The technicians should pay attention to the precision of each right-angle sides, avoid empty of the center hole and each production base, roughing margin etc. Then outsource each mold part to heat treatment promptly.

   7. After heat processing, injection mold maker must detect its hardness and metallurgical analysis. Generally, the core hardness 46-50HRC, for uniform distribution of 9 points, requiring its hardness differ is less than 1HRC. Metallurgical analysis should be done for the injection mold core prior to processing to make sure there is no segregation, scars, etc.

   8. Electrode processing, there are fine and rough processing, fine male spark is 0.08, rough male spark is 0.2 (subject to the actual situation).

   9. Before finishing, mold maker must make right angle for the mold core, the vertical degree should less than 0.02 mm, finish degree 1.6.

   10. For wire cutting, please note that all parts’ base, enlarge 0.02mm for the insert hole and center hole as tolerance clearance, for non-standard thimble, the tolerance clearance is 0.04mm of the actual thimble size.

   11. Mold core finishing, shall base on the benchmarks after making right-angles, typically leaving 0.02 mm die as a margin (without considering tool wearing).

   12. EDM processing, process according to the drawings’ size, fine 0.08, rough 0.2 (subject to the actual situation), pay attention to the benchmarks in processing, for sparks processing, the leave a margin of 0.03-0.05 mm.

   13. The runner surface must be polished to achieve ▽6 or ▽7 finishing, the surface does not allow spark or knife pattern exists.

   15. 14. Before assembling the plastic injection mold, the mold maker must do a comprehensive inspection for all related parts to make sure everything is in a good condition, and do cleaning and anti-rust treatment.

   16. In the mold tryout, injection mold designers, plastic mold makers should go to the site, making analysis and solution of abnormal in mold  tryout, improving the plastic injection mold and tryout process according to the results, and fill “Mold Tryout Report”.

   17. By 100-150 cycle time, the final product are defect-free, the production department make production schedule, the technicians track the production processes, and feedback yield to the plastic injection mold making department.

   18. After mold tryout, injection mold making department apply for storage with the forms of “Mold Making Apply” and “Mold Making Inspection”.

   19. The tryout samples will be sent to the customer for final checking and approving.

   20. After approving of the samples of the customer, the mold maker will do the final polishing and cleaning of the mold, spray the anti-rust agent to the mold surface, and pack the mold by film and exporting wooden box.

   21. Arrange the transportation or shipment to send the mold to customer’s place.

   22. Keep in touch with customer after customer receiving the new mold, and provide the timely guide and service.  Maiz erabiltzen diren piezak
  Item
  Marka edo hornitzailea
  Moldearen oinarriko altzairua
  S45C,S50C,P20
  Moldearen nukleoa eta barrunbea
  P2,718H,H13,NAK80,2316,S136,2344, etab.
  Korrikatzaile beroaren sistemaSINO,YUDO,HUSKY,MASTER,HASCO,etab


  Maiz erabiltzen den plastikozko materiala
  Item
  Marka edo hornitzailea
  PP
  SNOPEC/ExxonMobil/LCY/SEETEC
  ABS
  SINOPEC/SABIC/LG/CHIMEI
  PC, PC+ABS
  SABIC/BAYER/KINGFA/MITSUBISHI
  PA,PA+friber
  DUPONT/DASF/EMS/DSM
  Pom
  DUPONT/POLIPLASTIKOAK
  TPU
  BASF/BAYER/SANTOPRENE
  PBT
  SABIC/BASF/POLIPLASTIKOAK

  Produktuen diseinu-sailak produktuaren informazioa ematen dio injekzio-moldeen diseinu-sailari, injekzio-moldeen diseinatzaileek kostuen azterketa bi lanegunetan burutzen dute eta I+Gko arduradunari ematen diote.

  I+G sailak "Mold Making Apply" kaleratu du plastikozko injekzio moldeen diseinu departamentuari proiektua baieztatu ondoren.

  Injekzio-moldeen diseinatzaileek langile garrantzitsuak antolatzen dituzte proiektuaren oinarria produktuaren informazioan berrikusteko, produktuaren egitura, moldearen egitura, hozte sistema, korrikalaria, zepa, aireztapena, etab.

  Ebaluatu ondoren, injekzio-moldeen diseinatzaileak plastikozko injekzio-moldea diseinatzen hasten dira, 1D marrazkien zuzenketa, 3D zatiketa, moldeen piezen muntaketa marrazkia, EDM marrazkia, elektrodoen marrazkia, etab., eta marrazki horiek ebaluatzeko egokia den langileak antolatzen dituzte, ondoren plastikozko injekzio-moldeari bidali. saila egitea.

  Injekzio-molde-egileek marrazkiak ebaluatu eta aztertzen dituzte, eta molde-materialak ordenatzen dituzte eragozpenik ez badago, bestela, plastikozko injekzio-moldeen diseinatzaileekin komunikatu.

  Injekzio-molde-egileek materialak fabrikara iristen direnetik denboraz ikuskatzen dituzte moldeko materialak, eta teknikariak antolatzen dituzte sarraila-lanak egiteko, besteak beste, torneaketa, artezketa, fresaketa, torloju-zuloak, ura garraiatzeko zuloa, erdiko zuloa, CNC zuloa, etab. Teknikariek ordaindu behar dute. Erreparatu angelu zuzeneko alde bakoitzaren zehaztasunari, saihestu erdiko zuloa eta produkzio-oinarri bakoitza, marjina zimurtzea eta abar hutsik. Ondoren, azpikontratatu moldearen zati bakoitza bero tratamendurako berehala.

  Bero prozesatu ondoren, injekzio-moldeak bere gogortasuna eta metalurgia-analisia hauteman behar ditu. Orokorrean, nukleoaren gogortasuna 46-50HRC, 9 puntuko banaketa uniformerako, bere gogortasuna desberdina izatea 1HRC baino txikiagoa da. Azterketa metalurgikoa egin behar da injekzio-moldearen nukleoa prozesatu aurretik, bereizketarik, orbainrik, etab ez dagoela ziurtatzeko.

  Elektrodoen prozesamendua, prozesaketa fina eta zakarra daude, gizonezkoen txinparta fina 0.08koa da, gizonezkoen txinparta zakarra 0.2koa (benetako egoeraren arabera).

  .Akabera baino lehen, molde-egileak angelu zuzena egin behar du moldearen nukleorako, gradu bertikala 0.02 mm baino txikiagoa izan behar du, akabera maila 1.6.

  Alanbreak mozteko, kontuan izan pieza guztien oinarria, 0.02 mm handitu txertatzeko zulorako eta erdiko zulorako tolerantzia-sake gisa, titare ez-estandarrarentzat, tolerantzia-sakea benetako titarearen tamainaren 0.04 mm-koa dela.

  Moldearen nukleoaren akabera, angelu zuzenak egin ondoren erreferentzietan oinarrituko da, normalean 0.02 mm-ko trokelak marjina gisa utziz (erremintaren higadura kontuan hartu gabe).

  EDM prozesatzea, marrazkien tamainaren arabera prozesatu, fina 0.08, zakarra 0.2 (benetako egoeraren arabera), arreta jarri prozesatzeko erreferenteei, txinpartak prozesatzeko, 0.03-0.05 mm-ko marjina utzi.

  Ibilgailuaren gainazala leundu egin behar da ▽6 edo ▽7 akabera lortzeko, gainazalak ez du uzten txinparta edo labana eredurik existitzen.

  Plastikozko injekzio-moldea muntatu aurretik, molde-egileak ikuskapen integrala egin behar du erlazionatutako pieza guztientzat, dena egoera onean dagoela ziurtatzeko, eta garbiketa eta herdoilaren aurkako tratamendua egin behar du.

  Moldeen proban, injekzio-moldeen diseinatzaileek, plastikozko molde-egileek gunera joan beharko lukete, moldeen proban anormalen azterketa eta irtenbidea eginez, plastikozko injekzio-moldea eta proba-prozesua emaitzen arabera hobetuz eta "Mold Tryout Report" bete.

  100-150 ziklo-denboran, azken produktua akatsik gabe dago, produkzio-sailak produkzio-egutegia egiten du, teknikariek ekoizpen-prozesuen jarraipena egiten dute eta plastikozko injekzio-moldearen sailari feedback-a ematen diote.

  Moldeak probatu ondoren, injekzio-moldeak egiteko sailak biltegiratzeko eskaera egiten du "Mold Making Apply" eta "Mold Making Inspection" inprimakiekin.

  Proba laginak bezeroari bidaliko zaizkio azken egiaztapen eta onarpenerako.

  Bezeroaren laginak onartu ondoren, molde-egileak moldearen azken leunketa eta garbiketa egingo du, herdoilaren aurkako agentea moldearen gainazalera botako du eta moldea film bidez eta egurrezko kutxa esportatuz bilduko du.

  Antolatu garraioa edo bidalketa moldea bezeroaren lekura bidaltzeko.

  Jarri harremanetan bezeroarekin molde berria jasotzen duen bezeroaren ondoren, eta eman gida eta zerbitzua puntuala.Maiz erabiltzen diren piezak
Item
Marka edo hornitzailea
Moldearen oinarriko altzairua
S45C,S50C,P20
Moldearen nukleoa eta barrunbea
P2,718H,H13,NAK80,2316,S136,2344, etab.
Korrikatzaile beroaren sistemaSINO,YUDO,HUSKY,MASTER,HASCO,etab


Maiz erabiltzen den plastikozko materiala
Item
Marka edo hornitzailea
PP
SNOPEC/ExxonMobil/LCY/SEETEC
ABS
SINOPEC/SABIC/LG/CHIMEI
PC, PC+ABS
SABIC/BAYER/KINGFA/MITSUBISHI
PA,PA+friber
DUPONT/DASF/EMS/DSM
Pom
DUPONT/POLIPLASTIKOAK
TPU
BASF/BAYER/SANTOPRENE
PBT
SABIC/BASF/POLIPLASTIKOAK